ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Η ΕΡΤ & ΤΟ ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΟ ΤΟΥ ΜΠΟΥΤΑΡΗ) 

budget banks                                           

 

Το παρακάτω κείμενο βασίζεται στην εισαγωγή που έκανε ο συντάκτης στην εκδήλωση «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» του «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ».
Το κείμενο εστιάζει στην οικονομική κατάσταση δύο οργανισμών την ΕΡΤ (πριν κλείσει) και την ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.. Θέλει να δείξει δηλαδή πώς χρησιμοποιείται η ρητορική περί χρέους για κερδοσκοπία και πολιτική χειραγώγηση. Πώς το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ κλείνουν υγιείς οργανισμούς και χρηματοδοτούν ελλειμματικούς που δεν παράγουν τίποτα.
Περαιτέρω δίνονται εργαλεία για να μπορεί να ελέγχει ο καθένας τα οικονομικά μιας ΑΕ, μέσω των λίγων δεδομένων που παρέχει συνοπτικά ο ισολογισμός της. Ο έλεγχος αφορά τις ανάγκες της ανακεφαλαιοποίησης και της ρευστότητας.
Σκοπός του συλλόγου μας είναι οι ίδιοι πολίτες να είναι ικανοί να ελέγχουν τα οικονομικά του δημοσίου, του δήμου και των δημόσιων οργανισμών. Ο συντάκτης προσπαθεί να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Επί των συνημμένων αρχείων υπάρχουν οι ίδιοι ισολογισμοί για καθένα οργανισμό για καλύτερη κατανόηση. Οπότε ανοίξτε ταυτόχρονα τα αρχεία για να βλέπετε τι διαβάζετε.
Έμμεσο μήνυμα : Ο Μπουτάρης είναι ένας πολιτικάντης που σπαταλάει δημόσιο χρήμα για τη χρηματοδότηση των παραγόντων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Για αυτό το λόγο άλλωστε «θα αφιερώσει» τη νίκη του στον Βενιζέλο. Ας μην του δώσουμε την ευκαιρία.
Για να υπολογίσουμε την κατάσταση του παθητικού μιας ΑΕ ελέγχουμε την κατάσταση του παθητικού της (τις υποχρεώσεις προς μετόχους και τρίτους) καθώς και τις ανάγκες της ανακεφαλαιοποίησής της.
Η κατάσταση του παθητικού προκύπτει από το πηλίκο των ίδιων κεφαλαίων (μετοχές ) από το σύνολο των ξένων κεφαλαίων (δηλαδή όλες τις υποχρεώσεις που έχει η εταιρεία προς τρίτους (μακροπρόθεσμα δάνεια- μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Αυτό το πηλίκο πρέπει να είναι ίσο με ένα ή μεγαλύτερο.
Για τις ανάγκες της ανακεφαλαιοποίησης υπολογίζουμε το πηλίκο των ίδιων κεφαλαίων από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αυτό το πηλίκο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1.
Για να υπολογίσουμε τα προβλήματα της ρευστότητας ενός οργανισμού υπολογίζουμε το πηλίκο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Αυτό το πηλίκο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1.
Σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της ΕΡΤ τα ίδια κεφάλαια ήταν 190,295 εκατ., τα ξένα κεφάλαια ήταν 188,453 εκατ., οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν 66,510 εκατ., το πάγιο ενεργητικό 249,378 εκατ., το κυκλοφορούν ενεργητικό (απαιτήσεις) ήταν 129,370 εκατ. και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 121,943 εκατ. .
Αν διαιρέσουμε τα ίδια κεφάλαια με τα ξένα κεφάλαια θα βρούμε ότι το κεφάλαιο της λειτουργεί άριστα (190,295:188,453 > 1/1). Δεν έχει επίσης ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης, διότι το πηλίκο του αθροίσματος των ίδιων κεφαλαίων με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από το πάγιο ενεργητικό είναι μεγαλύτερο του 1 [(190,295 + 66,510) : 249,378 = 1,029].
Επίσης δεν έχει προβλήματα ρευστότητας, διότι το πηλίκο του κυκλοφορούντος ενεργητικού από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερο του ενός (129,370 : 121,943 = 1,064).
Από την άλλη πλευρά ο ισολογισμός της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑΕ που ανήκει στους Δήμους της Θεσσαλονίκης δείχνει έναν οργανισμό με προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Συγκεκριμένα έχει ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης, διότι το πηλίκο των ίδιων κεφαλαίων πλέον των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι μικρότερο του 1 (82704 : 161104 = 0,51). Επιπλέον έχει προβλήματα ρευστότητας, διότι το πηλίκο του κυκλοφορούντος ενεργητικού από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μικρότερο του 1 (42.189,10 : 120.586 = 0,34).
Βλέπουμε λοιπόν, ότι η ΕΡΤ που έκλεισε είχε επαρκή κεφάλαια και ρευστότητα. Παρήγαγε και έργο καθώς συντελούσε στην ενημέρωση και στον πολιτισμό με οποιεσδήποτε ελλείψεις και χωρίς βέβαια να αποτελεί ένα αντικειμενικό μέσο ενημέρωσης όπως θα απαιτούσε μια δημοκρατία του 21ου αιώνα. Ερωτηματικό αποτελεί τι είναι τα 114 εκατομμύρια που έχει να εισπράττει η ΕΡΤ και πρέπει να τα αποδώσει προς τρίτους. Μήπως είναι δικαιώματα από άλλους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που έπρεπε να αποδώσει προς διεθνή μέσα ενημέρωσης ; Με το κλείσιμό της ΕΡΤ εισπράχθηκαν ή χαρίστηκαν ;
Παράλληλα παρατηρούμε ένα παραμάγαζο του Μπουτάρη που παράγει αέρα και από το οποίο βγάζουν λεφτά παράγοντες του ΠΑΣΟΚ. Η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, ενώ δεν έχει κανένα αντικείμενο. Για αυτό το λόγο ο Μπουτάρης την ανακεφαλαιοποιεί με 360.000,00 € από τον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Για τους εξαρτημένους και τα ΚΑΠΗ έχει ιδιαίτερα σχέδια. Θέλει να τους βάλει να μαλώνουν για τα άθλια παγκάκια των άθλιων πάρκων. Για τους παράγοντες του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν χιλιάρικα ευρώ. Για αυτό άλλωστε και η νίκη του Μπουτάρη σημαίνει νίκη του Βενιζέλου.
Έτσι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ βάζουν λουκέτο εκεί που δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και επιχορηγούν μαύρες τρύπες δημόσιων οργανισμών. Αυτή είναι η απάτη του χρέους. Το πρόσχημα για μεταφορά πλούτου από τους πολλούς στους λίγους και ένα εργαλείο πολιτικής χειραγώγησης.

13.04.2014
Γιώργος Πάσογλου

                                                                

  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΧΡΕΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Η Μίριαμ Μπουρζί είναι μέλος της CATDM και στενή συνεργάτρια του Ερίκ  Τουσαίν που διαχειρίστηκε τη διαγραφή του χρέους στον Ισημερινό.  Η Μίριαμ αναλύει  την έννοια του αθέμιτου χρέους.  Αν και το αθέμιτο χρέος ήταν γνωστό  στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου πλέον αφορά  και τις χώρες της ευρωζώνης.  Σύμφωνα με το  διεθνές δίκαιο  δεν είναι μια αυστηρή έννοια και απόλυτη. Διαπλάθεται συνέχεια. Είναι μια έννοια που αναγνωρίζεται από πολλά κράτη και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Νορβηγία και ο Ισημερινός.
Γενικά κριτήρια για την έννοια του αθέμιτου χρέους είναι η  αιτία και ο σκοπός του χρέους. Αν το χρέος δεν ωφέλησε το λαό, τότε είναι αθέμιτο. Συνέπεια της κήρυξης του χρέους ως αθέμιτου είναι να μην αποπληρωθεί το χρέος.
Οι παρακάτω περιπτώσεις, χωρίς να είναι οι μοναδικές, στοιχειοθετούν το αθέμιτο χρέος :
– Η φύση του καθεστώτος που προκάλεσε το χρέος : Μέχρι σήμερα αφορούσε μόνο μια δικτατορία (Αίγυπτος), αλλά πλέον μπορούμε να αναφερθούμε και σε μια  κυβέρνηση κάτω από ξένη κυριαρχία (τρόικα),  σε μια μη εκλεγμένη κυβέρνηση (τεχνοκράτες), ή σε μια περίπτωση που δεν τηρήθηκε η κοινοβουλευτική διαδικασία.
–  Η έλλειψη συναίνεσης :  παραδείγματα είναι η υπογραφή δανείου χωρίς εξουσιοδότηση, υποχρέωση εφαρμογής μνημονίων με κάθε κυβέρνηση, διότι δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ λαού και δανειστών. Επίσης από την έλλειψη συναίνεσης περιβάλλονται και τα τοκογλυφικά-τοξικά δάνεια σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
– Οι επιμέρους επαχθείς όροι του δανείου : π.χ. όροι που παραβιάζουν τα κοινωνικά δικαιώματα και τα πλάνα λιτότητας που συνοδεύουν τα δάνεια.  Εδώ εντάσσονται και οι  συμφωνίες που περιορίζουν την εθνική κυριαρχία (εφαρμογή ξένου δικαίου και όχι εθνικού). Οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου δεν επιτρέπουν τέτοιες παραχωρήσεις υπέρ των δανειστών.
– Ο σκοπός του δανείου, όταν  το δάνειο εξυπηρετεί τα ιδιωτικά συμφέροντα και όχι το δημόσιο συμφέρον:  π.χ. η διάσωση τραπεζών (στον Ισημερινό έχει απαγορευθεί η ανάληψη ιδιωτικού χρέους από το δημόσιο) και τα άχρηστα δημόσια έργα (γνωστά και ως  «λευκοί ελέφαντες»).
– Το χρέος που αναλαμβάνεται για να αποπληρωθεί ένα αθέμιτο χρέος. Η ανανέωση δημόσιου αθέμιτου χρέους είναι αθέμιτη, διότι μεταμορφώνουν ένα αθέμιτο χρέος σε θεμιτό.

Η έννοια του αθέμιτου χρέους και ειδικότερα η χρήση της έννοιας αποσκοπούν στην παύση πληρωμών του δημόσιου χρέους. Αυτό σημαίνει ότι προτεραιότητα δεν έχουν οι δανειστές αλλά οι λαοί. Έτσι λοιπόν κυβερνήσεις και διεθνείς νομικές επιτροπές έκριναν ότι δεν είναι δυνατόν να κλείσουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, για να πληρωθεί το χρέος. Χρησιμοποιώντας την έννοια του αθέμιτου δημόσιου χρέους προσπαθούμε με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα να κινητοποιήσουμε τους πολίτες για να δημιουργήσουμε μια δύναμη για να  μην πληρωθεί το χρέος στους δανειστές και να απελευθερωθούμε από τη δουλεία του χρέους. Έτσι λοιπόν και το μήνυμα αυτής της συνάντησης του Διεθνούς Δικτύου Πολιτών για τη Διαγραφή του Χρέους (ICAN) είναι «δεν χρωστάμε δεν πληρώνουμε».

Η ομιλία έγινε στην ανοιχτή εκδήλωση της 3ης συνάντησης του ICAN που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη και οργανώθηκε από το «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» .

11.05.2013

Γιώργος Πάσογλου

Διακήρυξη της Συνέλευσης για το Χρέος, που έγινε στην Τυνησία στις 29 Μαρτίου 2013 (Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ)

01 Απριλίου, 2013

Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον 15ο αιώνα το χρέος έχει αποτελέσει το κύριο ιστορικό εργαλείο  το κύριο ιστορικό μέσο του αποικισμού για τη λεηλασία, ηγεμόνευση, καθυπόταξη, εξευτελισμό και καταστροφή των Λαών και των παραδόσεών τους,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρέος του παγκόσμιου Νότου έχει ήδη εξοφληθεί πολλές φορές, και ότι αυτό συνιστά, τόσο για το Νότο όσο και για τον Βορά, έναν πλούτο από πόρους και από εργατική δύναμη για το κεφάλαιο,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρέος είναι ο βασικός μοχλός ξένων παρεμβάσεων, και παρεμβάσεων χρηματοοικονομικών δυνάμεων με τη συνεργία των ισχυρών ελίτ, επιτρέποντας έτσι την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας των κρατών, τη γενική εξαθλίωση των ανθρώπων, και τη βάναυση υποβάθμιση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυεθνικές και οι εκβιομηχανισμένες χώρες έχουν προκαλέσει μια μη αναστρέψιμη αναταραχή, βλάπτοντας δόλια την κλιματική και περιβαλλοντική ισορροπία, και ως εκ τούτου δημιουργώντας ένα οικολογικό χρέος από το οποίο θα υποφέρει όλη η ανθρωπότητα και σε σχέση με το οποίο οι παραπάνω χώρες οφείλουν επανορθώσεις (αποζημιώσεις)

Λαμβάνοντας υπόψη τις  συνέπειες που έχουν επιφέρει σε όλο τον πλανήτη οι μηχανισμοί δανεισμού, επιδεινώνοντας ιδίως τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών, παρεμποδίζοντας κυρίως οικονομική ανεξαρτησία τους, ένα σημαντικό θεμέλιο για την κοινωνική και πολιτική τους χειραφέτηση,

Με Αποφασιστικότητα,

Εμείς, Οργανώσεις και Κοινωνικά κινήματα με έμπνευση το παράδειγμα του μαχητή ThomasSankara, αγωνιζόμενοι για την απελευθέρωση των λαών από την υποδούλωση και τη σκλαβιά του χρέους:

Επιβεβαιώνουμε ότι οι Αραβικοί λαοί και οι λαοί του Μαγκρέμπ έχουν αναζωπυρώσει τη φλόγα του αγώνα των ανθρώπων για την ανάκτηση του προορισμού τους και της επιθυμίας τους να χειραφετηθούν σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα διαβίωσης, ελεύθερα και με αξιοπρέπεια,

Υποστηρίζουμε έντονα και αποφασιστικά όλους τους αγώνες σε όλον τον κόσμο για την απελευθέρωση των ανθρώπων από τη δουλεία του χρέους,

Αρνούμενοι τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται παντού στον κόσμο,

Στηρίζοντας όλους τους καθοδηγούμενους από πολίτες ελέγχους του χρέους, με σκοπό τον προσδιορισμό και την ακύρωση, άνευ όρων, όλου του απεχθούς και παράνομου χρέους,

Καλώντας επίσης για έναν φεμινιστικά προσανατολισμένο έλεγχο ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό χρέος στο πλαίσιο του οποίου ήταν οι γυναίκες που είχαν το ρόλο του πιστωτή,

Αρνούμενοι όλα τα χρέη –μετοχοποιήσεις ή μετατροπές που θα θεωρούσαμε ως ξέπλυμα απεχθούς ή αθέμιτου χρέους,

Καταγγέλλουμε έντονα όλες τις πιέσεις και τις προσπάθειες εμπόδισης της υιοθέτησης του νομοσχεδίου του ελέγχου του χρέους στην Τυνησία και όπου αλλού στον κόσμο.

Δεν χρωστάμεδεν πληρώνουμε!

ΜΤΦ Ελένη  Δημητριάδου

5 Σχόλια to “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: